in 2017? Playing the Trump card!

Did you know?

Roadmapping event for a financial in february 2017.

Rootinc

Rootinc, a leading corporation in the change bizz declares “If you want to truly engage your people, transform your culture, improve communications, and more effectively execute strategies, it’s critical to tap both sides of people’s brains.”   They conclude that engagement tactics are most effective when memorable, visually engaging, relevant, and actionable. With that ideal combination it enhances the learning process and produce results.

Are they talking about Companymaps Roadmap Methodology?

No, but it gives us the confidence that behind our succes there is a pattern, a broad vision of professionals who think in the same direction.

Rootinc continues; “Every person is unique. It’s one of the things that makes our world so interesting and exciting. But it can also make communication a challenge because each person has an individual style of learning. If you’re using the same method for everyone, you probably aren’t getting optimal results. Root gets it done by devising creative and visual methods to deliver a message that connects people to complex strategies and makes it much easier to understand and process. That clarity of communication helps employees own and engage in the strategy to accelerate results.”

Well, Companymap  can make that happen, let’s map together!!

Het in groepsverband vervaardigen van Roadmaps is een horizontaal proces. De visualisatie zorgt voor borging van het veranderingstraject.

De Kracht van visualisaties

September 2013

Van de vijf zintuigen die de mens heeft is het visuele zintuig, het zien, het verst ontwikkeld en het belangrijkst voor de wijze waarop we de wereld waarnemen. Het is daarom opvallend dat we als mensen juist dat zintuig zo weinig inzetten in situaties waarin we problemen willen oplossen of inzicht willen krijgen in processen .

De klassieke aanpak van problemen oplossen is veelal gericht op ons auditieve zintuig, het horen. Veel van ons probleemoplossend werk doen we via gesprekken of vergaderingen. Hiervan maken we vervolgens verslag via tekst, wat op zijn beurt een gecondenseerde vorm van audio is.

Tony Buzan heeft met het ontwikkelen van de techniek van mindmappen al een grote stap gemaakt naar een meer visuele wijze van werken. In de praktijk zie je echter dat een mindmap, zeker als ze electronisch gemaakt worden, een samenstelling van woorden is. Het sterke visuele element dat Buzan nastreefde wordt vaak achterwege gelaten. Jammer, want het is juist het visuele element dat andere delen van ons brein stimuleert om mee te werken.

Studio Kessler begeeft zich met haar associatieve cartografische communicatievormen in de bijzondere wereld van geografische beeld-metaforen. Ook hier speelt tekst een rol, maar is ondersteunend. De combinatie van beeld en tekst is verrassend  door de eeuwenoude vervlechting van geografische terminologie met onze taal. Zowel de vorm van de kaarten, de symbolen als wel de bijhorende de teksten doen een beroep op het onderbewuste en mystieke. Zowel de mens en onze taal vinden hun oorsprong in de geografie en hebben zich in de honderdduizenden jaren die achter ons liggen geëvolueerd tot het moment waarin wij ons nu bevinden.

De heer Blom, auteur van het Srebrenica rapport en oud directeur van het NIOD, onthuld het associatief cartografisch kunstwerk "de val van Srebrenica

 

Our inspiration is based on an image created by the Camuni tribe 3000 years ago

Map-4_0

Have a closer look. It’s not just a map. It’s a visual statement of the tribe’s aspirations for the future. The Camuni carved the diagram in stone, and placed it where everyone in their tribe and other passing tribes could see it. It was a reminder, a daily inspiration as to the tribe’s purpose, their place in the world, and their intent.

In the reality of our complex contemporary culture, purpose is that which can provide stability for organisations.

That’s what we do: we help you and your organisation re‑discover a strong sense of purpose and to convert that purpose into sustainable success.