Map to engage!

Het creëren van engagement bij de betrokkenen is de sleutel voor het succes van elke transformatie.
Pijlers in de kunst van het creëeren van betrokkenheid in transformatieprocessen zijn:

change web

Mede geëxtraheerd uit de (top)sport is bekend dat:

In de Roadmapmethodiek die ontwikkeld is door Martijn Kessler aan de hand van associatieve cartografie zijn alle bovenstaande punten verenigd. Het is mede zo succesvol gezien de belangrijkste kenmerken van het medium aansluiten bij de behoeftes voor het creëeren van engagement.

Het medium is een aaneenschakeling van visualisaties waar men als in geen ander de verhaallijn kan zien in de reis die op de kaart wordt aangegeven.

3 Change Country2 copy

Het is per definitie speels, transparant, bondig en laat het gehele plaatje zien, het creëert overzicht en inzicht.
Het is een beeldende taal die geen ruimte laat voor verschillende interpretaties en verschillende talen.

Er wordt gewerkt met (veilige) geografische metaforen. Door te werken in een schaal waar een directeur bijvoorbeeld veranderd in een citadel en een proces wordt verbeeld als een zeestroom met wrakken en rijke visgronden worden alle betrokkenen in hun kracht gezet. Zij worden aangezet tot creativiteit, transparantie en reislust, en staan meer open voor kritiek.
Er is door de ‘birds-eye-view’  en de metaforische schaalverandering een constante associatie met het verbeelden van iets ‘groots’, de odyssee die met zijn allen uitgestippeld en gemaakt gaat worden.

In het inspirerende en spectaculaire visuele iteratieproces die in de Roadmap methodiek zit geïncorpereerd zitten de componenten discussie, ontdekkingsleer, de langzame beklijving en de bezinking van nieuwe inzichten.
Samen wordt er een nieuw gezichtsveld gecreërd, doelen worden op alle niveaus met elkaar verbonden en vaardigheden van iedereeen die meedoet ontwikkeld!

Visitekaartje Companymap logo