logo_boord.2014 In dit portfolio vindt u een overzicht van een aantal projecten.

 De probleemstelling: Deutsche Telekom worstelde met het vraagstuk hoe het een gigantische reorganisatie, die invloed zou hebben op tachtigduizend werknemers, zou kunnen communiceren naar alle betrokkenen. De hele structuur van het bedrijf, dat gevormd was in de tijd van analoge telefonie, ging overstag.

DT detail

 Deutsche Telekom zocht een makkelijk leesbaar, compact en helder instrument voor topdown communicatie waarmee de chaotische structuur van de oude situatie en de wegen die leiden naar de toekomst duidelijk zouden worden gemaakt.

communicatie instrument ten behoeve van een grote reorganisatie binnen Deutsche Telekom. Na verschillende workshops met het management kwamen we uiteindelijk tot het eindresultaat.

De oplossing: Geïnspireerd door eerder werk dat wij voor Deutsche Telekom hebben gedaan creëerde we samen met DT de bovenstaande kaart waarop duidelijk te zien is hoe de oude situatie (links), de nieuwe situatie (rechts) en weg daar naartoe is aangegeven. Op de kaart is zichtbaar hoe de organisatie is veranderd en welke kansen en bedreigingen er verwacht werden tijdens de reorganisatie. Het gezamenlijk maken van de kaart zorgde ervoor dat de belangrijkste hobbel in het reorganisatieproces genomen werd. Alle betrokkenen strategen keken na de sessie de zelfde kant uit!

ing web

De probleemstelling: Geïnitieerd door het Basel III akkoord, waarin de ING gedwongen werd grote onderdelen van hun conglomeraat af te stoten, zocht de bank een tool om de branding en de beursgang van hun Oost-Europese en Aziatische verzekeringspoot te communiceren aan alle betrokkenen. Zij zochten een helder beeld waarin de huidige situatie, de beoogde toekomst en de weg daar naartoe gevisualiseerd werd. Het document moest een committerende rol spelen en ondertekend worden door de directeuren van de Oost-Europese en Aziatische deelmaatschappijen die het op hun beurt weer konden gebruiken in de communicatie naar hun teams.

ing detail2015

De oplossing: Samen met de communicatiedeskundigen van de ING ontwikkelden wij de bovenstaande kaart waarop de transformatie, de nieuwe branding en de beursgang op een eenvoudige en inspirerende manier wordt uitgebeeld. De kaart is opgebouwd uit een oud gedeelte (links, de oude situatie), het middenstuk (de reis door de beursgang) en het nieuwe land (rechts, de toekomst). Ook hier bleek het gezamenlijk ontwerpen van de reis nog een grotere winst dan de kaart zelf!

DTNL Tmobile wordingsgeschiedenis MDe kaartenserie die u boven ziet is een impressie van de vervaardiging van een roadmap voor een veranderingsproces van T Mobile. In een serie van 4 workshops met verschillende groepen van projectmanagers binnen T Mobile NL werd er met het maken van de kaarten draagvlak en inzicht gevonden voor het veranderingsproces en de geluiden vanuit de groep in belangerijke mate geïncorpereerd

 

Einresultaat strategiesessie met Philips-lightning. De kaart was in deze sessie het doel en is na de workshop verder veredeld.

Einresultaat van een project met Philips-lightning. Horizontale strategiesessie over de toekomst van de het bedrijfsonderdeel.

CFF 2015

De roadmapmethodiek is een aaneenschakeling van visualisaties waar men als in geen ander de verhaallijn kan zien in de reis die op de kaart wordt aangegeven. Vaak zijn de waterstromen op de kaart(zie boven) de tijdslijn.

Kaart vervaardigd voor KPN Mobile, getoond wordt de geschiedenis van het bedrijf

De Gechiedenis van KPN Mobile in kaart gezet. De kaart leest van links naar rechts.

Eindresultaat van een workshop/strategiesessie met Deltares. De kaart was zowel het doel als het middel.

Eindresultaat van een workshop/strategiesessie met Deltares. De kaart was zowel het doel als het middel van de workshop waarin teambuilding en strategie-ontwikkeling een belangrijke rol speelde.

Koop klein

Roadmap voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie zocht een makkelijk leesbare visualisatie die overzicht gaf in hun nieuwe weg door het snel veranderende landschap van overheidspublicaties. In een serie van workshops werd deze kaart gegenereerd. De serie workshops hielp de betrokkenen om tot de zelfde visie te komen en de kaart om die visie te borgen.

 

nederzand FINALEMENTO

Deze kaart is een associatieve cartografische weergave van de structuur en de processen die het coachingscentrum annex strandplaats “de Vrijstaat Nederzandt” zijn identiteit geven. Hij is vervaardigd ter gelegenheid van het vijf-jarige bestaan. De grote baai centraal op de kaart is een metafoor voor het sfeervolle plein waaraan het restaurant, de kantoren en de verschillende zalen van Nederzandt zijn te vinden.