Roadmapmethodiek

Met de methodiek van Companymap ontstaat er een duidelijk beeld van de structuur, de processen, de uitdagingen en doelen van een organisatie. Het verleden wordt helder. Het nu krijgt vorm. Het omliggende bedrijfslandschap wordt zichtbaar. De wegen naar de toekomst worden uitgestippeld, de toekomst wordt in kaart gezet.

Ontwikkeling van een roadmapping-traject met ABN AMRO

Ontwikkeling van een roadmapping-traject met ABN AMRO. Linksboven de werkkaart.

voorTraject

Voorafgaand aan de workshops bereidt Companymap samen met de opdrachtgever een ruwe werkkaart voor die gebruikt zal worden in de workshops.

Workshops

Er worden groepen geformeerd van ongeveer vijf personen.
De tafelindeling wordt vooraf samengesteld in overleg met de opdrachtgever.
De deelnemers werken met werkkaarten van A0 formaat.

De groepen worden begeleid door facilitators van Companymap en voorzien van advies, coaching, hand-outs en voorbeeldmateriaal.

Infografic 1

– Wat betreft invulling van de werkkaart: alles mag! Eilanden verplaatsen, zeeën creëren, land weghalen, knippen, plakken etc.

– In de kaart maakt men een reis door de tijd. Van west naar oost, van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Door het barrière gebied, naar het land van de toekomst.

infografic2

Symbolen worden handmatig ingetekend op de kaarten.
Uit de hand-outs met een uitgebreide legenda en het voorbeeldmateriaal kan inspiratie worden gehaald in de symboolkeuze. Elk symbool moet voorzien worden van een bijgevoegde tekst.

infografic3

Sommige begrippen kunnen beschreven worden met meerdere symbolen.
Sommige symbolen beslaan het hele landschap. De luchtballon waar de CEO inzit, De Wind der Verandering, De Klantenstroom etc.

Hoewel elke groep zijn eigen kaart maakt met zijn eigen verhaal, wordt duidelijk gemaakt dat het uiteindelijke doel van de dag een gemeenschappelijk beeld is.
Elke tafel benoemt een captain die verantwoordelijk is voor het doorgeven van input aan de cartograaf van Companymap. Hij vervaardigt synchroon een compilatie-kaart van alle groepen: het gemeenschappelijke beeld.
De captains worden daarbij geholpen door onze facilitators.

infografics4
De voortgang van de verzamelkaart is te volgen op grote schermen.
De captain is verantwoordelijk voor het organiseren van een plenaire toelichting van de kaart die gemaakt is door zijn groep.

infografics5

Na de tekensessies volgt de plenaire toelichting van de kaarten door de groepen. Dit is hèt moment voor nieuwe inzichten.

infografics6

Hierna volgt een plenaire discussieronde waarin de puntjes op de i worden gezet betreffende de ‘bottlenecks’ op de verzamelkaart.
Direct na de workshop kan de kaart door alle deelnemers worden gedownload.

Bij modules van meerdere workshops

– wordt in een periode van een paar maanden vanuit verschillende geledingen binnen de organisatie een roadmap voor de toekomst gemaakt.
– zit in elke workshop een aantal ‘ambassadeurs’ uit de organisatie dat ook al bij de eerdere workshops aanwezig was.
– ziet men bij elke workshop de kaart veranderen en krijgt de kaart langzaam zijn uiteindelijke vorm.

In de laatste workshop schuiven alle betrokkenen aan en wordt er gezamenlijk gekozen voor de uitgestippelde reis.

losse workshops

Ook de losse workshops van Companymap vormen een effectief medium om op een speelse manier een maximaal effect te krijgen voor het vinden van draagvlak in verschillende bedrijfsprocessen.
Deze workshops zijn mooi te koppelen aan de andere formats van Companymap.